Upplýsingar
Stærra letur
Minna letur
Listi
Listi

Skipulög í auglýsingarferli:

 

Aðalskipulag - Auglýsingaferli:

 

Breyting á aðalskipualgi Stykkishólmsbæjar 2002-2022 - Vatnsás - auglýsingartími er frá 24. ágúst 2016 og til 5. oktober 2016 (linkur) 

 

 

Deiliskipulag - Auglýsingarferli:

 

Nýtt deiliskipulag við Vatnsás, Stykkishólmi - auglýsingartími er frá 24. ágúst 2016 til 5. október 2016.

Hluti I (linkur)

Hluti II (linkur)

 

Nýrækt - breyting á deiliskipulagi - auglýsingartími er frá 24. ágúst 2016 til 5. október 2016 (linkur).

 

 

 

Tæknideild

 

Hlutverk tæknideildar er að hafa umsjón með verklegum framkvæmdum á vegum sveitarfélagsins s.s. viðhaldi fasteigna , gatnakerfi, holræsakerfi, opnum svæðum, sorpmálum og sumarvinnu unglinga. Tæknideildin fer einnig með skipulags- umhverfis- og byggingarmál samkvæmt skipulags- og byggingarlögum nr. 73/1997.

Á tæknideild starfa:

 

                    Sigurbjartur Loftsson skipulags- og byggingarfulltrúi

                    Högni Högnason bæjarverksstjóri, áhaldahúsi

                    Hjalti Oddson áhaldahúsi

 

Vatns- og hitaveita Stykkishólms er í eigu Orkuveitu Reykjavíkur . Starfsmaður OR í Stykkishólmi er Hörður Karlsson.

Sorptaka er í höndum Íslenska Gámafélagsins ehf . Starfsmaður Íslenska Gámafélagsins í Stykkishólmi er Gunnar Jónsson.  Upplýsingar um sorphirðu.

 

 

Aðalskipulags Stykkishólms 2002 -2022.

Aðalskipulag Stykkishólms er sett fram í greinargerð og á skipulagsuppdrætti og er stefna bæjarfélagsins um landnotkun, samgöngu- og þjónustukerfi, umhverfismál og þróun byggðar í  fram til árið 2022.

Aðalskipulag Stykkishólmsbæjar skipulagsuppdráttur 2002 – 2022

Breyting á aðalskipulagi 2005

Aðalskipulags Stykkishólmsbæjar greinargerð

 

Á grundvelli Aðalskipulags er unnið deiliskipulag.

Deiliskipulag nær yfir einstök svæði eða reiti innan bæjarfélagsins. Í deiliskipulagi eru teknar ákvarðanir m.a.um lóðarstærðir, legu gatna, byggingareiti , hæðir húsa og húsagerðir.

 

Deiliskipulög í gildi samkvæmt skipulags- og byggingarlögum nr. 73/ 1997:

Nónvík (Hjallatanga), dags. 15.05.2000

Frístundabyggð við Stykkishólm, dags. 28.08.2003

Frístundabyggð við Stykkishólm, breyting 25.06.2009

Stykkishólmur miðbær, dags. 26. maí 2005

Tjarnarás (leikskóli og parhús), dags. 26. maí 2005

Borgarbraut/Borgarhlíð íbúðasvæði, dags. 20.01.2005

Sjálfsafgreiðslu-eldsneytisstöð við Aðalgötu 26, dags. 27.01.2006

Athafnasvæði A2, dags. 16.03.2006

Verslunar og þjónustusvæði við Aðalgötu, dags. 18.03.2006

Víkurhverfi íbúðabyggð, dags. 25.01.2007

Borg, dags. 22.02.2007

Móholt, dags. 31.05.2007

Hafnarsvæði við Nesveg, dags. 31.05.2007

Stykkishólmur miðbær skipulagsuppdráttur

Greinagerð miðbær

Þinghúshöfði, dags. 23.06.2011

Þinghúshöfði greinargerð

Nónvík/Hjallatangi, nr. 123/2010

 

Deiliskipulög í gildi samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010:

Hesthúsasvæði Fákaborg, dags. 30.06.2011

 

Grenndarkynning.

 Þegar sótt er um byggingar- eða framkvæmdaleyfi fyrir framkvæmd sem er í samræmi við landnotkun, byggðamynstur og þéttleika byggðar í þegar byggðu hverfi og deiliskipulag liggur ekki fyrir eða um er að ræða óverulega breytingu á deiliskipulagi skal skipulagsnefnd láta fara fram grenndarkynningu.
 Grenndarkynning felst í því að skipulagsnefnd kynnir nágrönnum sem taldir eru geta átt hagsmuna að gæta leyfisumsókn eða tillögu að breytingu á skipulagsáætlun og gefur þeim kost á að tjá sig um hana innan tilskilins frests sem skal vera a.m.k. fjórar vikur. Að þeim fresti liðnum og þegar sveitarstjórn hefur afgreitt málið skal þeim sem tjáðu sig um það tilkynnt niðurstaða sveitarstjórnar. Þegar um óverulega breytingu á deiliskipulagi er að ræða sendir sveitarstjórn Skipulagsstofnun samþykkta deiliskipulagsbreytingu.
 Skipulagsnefnd er heimilt að stytta tímabil grenndarkynningar ef þeir sem hagsmuna eiga að gæta, sbr. 1. mgr., hafa lýst skriflega yfir með áritun sinni á kynningargögn áður en fjórar vikur eru liðnar að þeir geri ekki athugasemdir við skipulagstillöguna eða hina leyfisskyldu framkvæmd. Skipulagsnefnd er heimilt að falla frá grenndarkynningu ef sýnt er fram á að breyting á deiliskipulagi eða leyfisskyld framkvæmd varði ekki hagsmuni annarra en sveitarfélagsins og/eða umsækjanda. (Skipulagslög nr. 123/2010 - 44gr.)

 

 

Lög um mannvirki nr. 160/2010

 

Byggingarreglugerð nr. 112/2012

 

Skipulagslög nr. 123/2010

 

Skipulagsreglugerð nr. 90/2013

 

Samþykkt um sorphirðu og sorphreinsun

 

Á næstunni
Stykkishólmsbær - Kt. 620269-7009 - Hafnargötu 3 - 340 Stykkishólmur - Sími 433 8100 - Fax 438 1687 - stykkisholmur@stykkisholmur.is - Starfsmenn - Veftré