Upplýsingar
Stærra letur
Minna letur
Listi
Listi

Sjálfsmat

 

Sjálfsmatsáætlun 2016 - 2017.

 

Nemendakönnun Skólapúlsins 2015 - 2016 

 

Foreldrakönnun Skólapúlsins - febrúar 2015

 

Starfsmannakönnun 2015

 

Starfamannakönnun 2016

 

Samanburður á samræmdum prófum 2012 - 2014

 

 

Sjálfsmatsáætlun skólans 2010 má sjá hér.

 

 

Skýrslur og niðurstöður úr könnunum

 

Þessar sjálfsmatsskýrslur ná yfir tímabilið frá hausti 2008 til vors 2011. Þær innihalda niðurstöður spurningalista sem lagðir voru fyrir nemendur, foreldra og starfsfólk á þessu tímabili. Haustið 2008 hófst nýtt matsferli sem rúllar kerfisbundið þannig að tekið sé á öllum þáttum starfsins yfir 3ja ára tímabil. Matið fer ýmist fram í formi vefkannana, viðtala eða matsfunda.  Stefna okkar er sú að skólamatið skili okkur upplýsingum, gögnum og niðurstöðum sem sýni okkur styrkleika og veikleika skólastarfsins. Markvisst þarf síðan að vinna umbótaáætlanir til þess að taka á veikleikunum og jafnframt styrkja í sessi það sem gott er.

 

Sjálfsmatsskýrsla Grunnskólans í Stykkishólmi 2008 - 2011

 

Svör nemenda við könnuninni: Líðan og samskipti. Samanburður áranna 2009 og 2011. 

 

Svör foreldra við könnuninni: Líðan og samskipti. Samanburður áranna 2009 og 2011.

 

Svör starfsfólks við könnuninni: Almennt um skólann. Samanburður áranna 2010 og 2011

 

Svör foreldra við könnuninni: Almennt um skólann. Samanburður áranna 2010 og 2011

 

 

 

Grunnskólinn í Stykkishólmi - Borgarbraut 6 - 340 Stykkishólmi - Sími 4338177 - Fax 4381045 - grunnskoli@stykk.is